VII Zjazd Polskiego

Towarzystwa Udaru Mózgu

map-marker transmisja online

calendar3 10 - 11 czerwca 2021 r.

Program naukowy

 

Czwartek, 10 czerwca 2021 r.  

16.00 – 17.00       Warsztaty Inicjatywy Angels
 1. Nowe wytyczne dożylnego leczenia trombolitycznego
  Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski prof. UJK, Sandomierz (20 min.)
 2. Trudne decyzje terapeutyczne w udarze niedokrwiennym mózgu
  Dr n. med. Joanna Wojczal, Lublin (20 min.)
 3. Wykorzystanie technik symulacyjnych w szkoleniu leczenia ostrej fazy udaru mózgu
  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, Gdańsk (20 min.)

17.00 – 17.05       Blok informacyjno-reklamowy I.

17.05 – 17.35       Powitanie i wykłady inauguracyjne
 1. Udar mózgu w chorobie nowotworowej
  Prof. dr. hab. n. med. Danuta Ryglewicz, Warszawa (15 min.)
 2. Leczenie trombolityczne udaru mózgu u pacjenta z chorobą nowotworową
  Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski prof. UJK, Sandomierz (15 min.)
17.35 – 18.05       Sesja satelitarna firmy EVER

Cerebrolizyna w leczeniu udaru mózgu.

 1. Leczenie neuroprotekcyjne Cerebrolizyną w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu
  Dr hab. n. med. Jacek Staszewski, Warszawa (15 min.)
 2. Cerebrolizyna w optymalizacji wczesnej rehabilitacji poudarowej
  Dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, Katowice (15 min.)

18.05 – 18.10       Blok informacyjno-reklamowy II.

18.10 – 19.10       Sesja Udarowa I:
 1. Udar mózgu w chorobie nowotworowej u dzieci
  Prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska, Gdańsk (15 min.)
 2. Diagnostyka neuropatologiczna u pacjenta z udarem mózgu i chorobą nowotworową
  Prof. dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, Gdańsk (15 min.)
 3. Naczyniowe zespoły paranowotworowe
  Prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Poznań (15 min.)
 4. Pytania/dyskusja (15 min.)
19.10 – 19.40       Sesja satelitarna firmy Abbott

PFO problem interdyscyplinarny. Punkt widzenia kardiologa interwencyjnego i neurologa.

 1. Dr hab. n. med. Agata Gajos, Łódź (10 min.)
 2. Dr n. med. Krzysztof Kaczmarek, Łódź (10 min.)
 3. Pytania/dyskusja (10 min.)

 19.40 – 19.45       Blok informacyjno-reklamowy III.  

19:45 – 20.45      Sesja Udarowa II:
 1. Udar mózgu u pacjentów z chorobami hematologicznymi
  Dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska, Gdańsk (15 min.)
 2. Zakrzepica zatok żylnych i żył mózgowia u pacjentów z chorobą nowotworową
  Dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek, Warszawa (15 min.)
 3. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u pacjentów z chorobą nowotworową
  Dr hab. n. med. Jolanta Neubauer-Geryk, Gdańsk (15 min.)
 4. Pytania/dyskusja (15 min.)
20.45 – 21.05       Wykład satelitarny firmy MERZ

            Pacjent z zaburzeniami świadomości po udarze mózgu – możliwości terapii
            Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (20 min.)

21.05 – 21.10        Blok informacyjno-reklamowy IV.

21.10 – 22.10       Sesja Udarowa III:
 1. Choroba nowotworowa a stwardnienie rozsiane
  Prof. dr. hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Zabrze (15 min.)
 2. Choroby nerwów obwodowych w chorobie nowotworowej
  Dr hab. n. med. Waldemar Brola prof. UJK, Końskie (15 min.)
 3. Leczenie endowaskularne udaru mózgu u pacjenta z chorobą nowotworową
  Dr n. med. Piotr Luchowski, Lublin (15 min.)
 4. Pytania/dyskusja (15 min.)
22.10           Podsumowanie pierwszego dnia obrad

 

Piątek, 11 czerwca 2021 r.  

16.00 – 17.00       Warsztaty Sekcji Neurosonologii PTN pod patronatem firmy Kosmed

            Badanie ultrasonograficzne w chorobach naczyniowych mózgu
            Dr n. med. Joanna Wojczal, Lublin i prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, Gdańsk

17.00 - 17.05       Blok informacyjno-reklamowy V.

17.05 – 17.20       Wykład satelitarny firmy Ipsen

            Nowy program lekowy B.57 – Leczenie spastyczności k. górnej i/lub k. dolnej po udarze mózgu – co się zmieniło od 2021 r.
            Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek, Kraków (15 min.)

17.20 – 17.40       Wykład satelitarny firmy Boehringer Ingelheim

            Praktyczne wskazówki i doświadczenia optymalizacji leczenia udaru mózgu
            Dr n.med. Marcin Rogoziewicz, Oddział Udarowy Wałcz (20 min.)

17.40 – 18.40       Sesja Udarowa IV:
 1. Udar mózgu w chorobie nowotworowej u dzieci - przypadki kliniczne
  Dr Julia Radoń-Proskura, Gdańsk (15 min.)
 2. Stany zakrzepowo-zatorowe w chorobach hematologicznych dzieci i młodzieży
  Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna, Warszawa (15 min.)
 3. Diagnostyka neuroobrazowa u pacjenta z udarem mózgu i chorobą nowotworową
  Prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska, Gdańsk (15 min.)
 4. Pytania/dyskusja (15 min.)
18.40 – 19.00       Wykład satelitarny firmy Pfizer

            Standardowe i zredukowane dawki bezpośrednich doustnych antykoagulantów w profilaktyce udaru mózgu - kiedy? u kogo?
            Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. ŚUM, Katowice (20 min.)
 

19.00 – 19.05       Blok informacyjno-reklamowy VI.

19.05 – 20.05       Sesja Udarowa V:
 1. Udar mózgu o nieustalonej etiologii u pacjentów z chorobą nowotworową
  Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. ŚUM, Katowice (15 min.)
 2. Patologia naczyń zewnątrzczaszkowych w chorobie nowotworowej
  Dr n. med. Joanna Wojczal, Lublin (15 min.)
 3. Leczenie przeciwpłytkowe w chorobie nowotworowej
  Dr n. med. Adam Wiśniewski, Bydgoszcz (15 min.)
 4. Pytania/dyskusja (15 min.)
20.05 – 20.25       Wykład satelitarny firmy Bayer

Rywaroksaban w neurologii - różne dawki, różne wskazania
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Kraków (20 min.)

20.25 – 20.30       Blok informacyjno-reklamowy VII.

20.30 – 21.30       Sesja Udarowa VI:
 1. Cytokiny prozapalne w udarze mózgu
  Dr n. med. Hanna Pawluk, Bydgoszcz (15 min.)
 2. Miopatie w chorobie nowotworowej
  Dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska, Bydgoszcz (15 min.)
 3. Zespół Odwracalnej Encefalopatii Tylnej (PRES)
  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, Gdańsk (15 min.)
 4. Pytania/dyskusja (15 min.)
21.30       Podsumowanie Zjazdu PTUM

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Program może zawierać wykłady sponsorowane. Nazwy firm sponsorujących wydarzenie zostaną uzupełnione w programie szczegółowym.