VII Zjazd Polskiego

Towarzystwa Udaru Mózgu

map-marker transmisja online

calendar3 10 - 11 czerwca 2021 r.

 

Nowy termin Walnego Zebrania Członków PTUM - 29 października 2021 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu podjął decyzję, iż powodów organizacyjnych i formalnych termin Walnego Zebrania Członków PTUM zostaje przesunięty na dzień 29 października 2021 r.